warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Overeenkomsten, incasso's, etc.

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Een overeenkomst kan betrekking hebben op de koop van een product of de koop van een onroerende zaak. Een overeenkomst kan echter ook betrekking hebben op dienstverlening van bijvoorbeeld een boekhouder, tuinman of aannemer. Het gekochte product of de gekochte onroerende zaak kan gebreken vertonen waardoor het niet aan de verwachtingen van de koper voldoet. De geleverde dienstverlening kan tegenvallen of anderszins niet aan de verwachting van de opdrachtgever voldoen. Het is ook mogelijk dat u een product of dienst hebt geleverd aan een afnemer die vervolgens uw factuur niet betaalt.
Wie zonder geldige reden een overeenkomst niet of niet goed nakomt, pleegt wanprestatie en kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die ontstaat door de wanprestatie. Roelofs & Drubbel Advocaten heeft ruime ervaring met de behandeling van geschillen die voortvloeien uit het niet of niet goed nakomen van overeenkomsten. Wij kunnen u op dit terrein o.a. adviseren en bijstaan in de volgende kwesties:

  • Incasso van onbetaalde facturen
  • Garantie(s) op geleverde zaken
  • Consumentenkoop
  • Koop van een onroerende zaak
  • Uitvoering van dienstverlening
loading
×