warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Huurrecht

Veel mensen huren hun woonruimte of bedrijfsruimte van een professionele verhuurder zoals een woningstichting of van een (niet-professionele) particuliere verhuurder. Huurder en verhuurder sluiten daartoe een overeenkomst, maar afgezien van de bepalingen in het contract zijn ook nog wettelijke verplichtingen op de huurovereenkomst van toepasssing.
Wij staan regelmatig huurders maar ook verhuurders bij en kennen de mogelijke problematiek dan ook vanuit verschillende invalshoeken. Wij kunnen u als huurder of als verhuurder op dit terrein o.a. bijstaan in de volgende kwesties:

  • Ontbinding van de huurovereenkomst door de kantonrechter
  • Directe ontruiming door de huurder vanwege ernstige wanprestatie door de huurder
  • Verhuurder aansprakelijk stellen vanwege achterstallig onderhoud
  • Ruil van woning of bedrijfsruimte
  • Achterstand van huurbetaling
  • Overlast veroorzaakt door de huurder

loading
×