warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Rechtsgebieden

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Ons kantoor kan u bijstaan op vele rechtsgebieden.Als u een laag inkomen hebt, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp. Dit wordt “toevoeging” genoemd.Ons kantoor verleent ook rechtsbijstand aan rechtzoekenden die in aanmerking komen voor toevoeging.Meer informatie over het verlenen van toevoegingen kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Lees meer..

Arbeidsrecht
Roelofs & Drubbel Advocaten heeft ruime ervaring met de behandeling van arbeidszaken. Regelmatig verlenen wij rechtsbijstand aan werkgevers of werknemers. Wij kennen de arbeidsrechtelijke problematiek dan ook vanuit meerdere invalshoeken. Wij kunnen u als werkgever of als werknemer op dit terrein o.a. adviseren en bijstaan in de volgende kwesties.
Lees meer..

Bestuursrecht
Veel overheidstaken worden uitgevoerd door bestuursorganen. Een bestuursorgaan kan bijvoorbeeld het College van B&W van een gemeente zijn, maar ook het UWV is een bestuursorgaan. Bestuursorganen beslissen o.a. op vergunningaanvragen van burgers, maar ook inzake het verlenen, verlagen of beëindigen van een uitkering. Een beslissing van een bestuursorgaan wordt…
Lees meer..

 

Belastingsrecht
U bent als burger of als ondernemer verplicht om periodiek belastingaangifte te doen en in veel gevallen zult u belasting af moeten dragen aan de Belastingdienst. Als u van mening verschilt met de Belastingdienst over uw verplichting om belasting af te dragen of over de hoeveelheid af te dragen belasting, zult u mogelijk behoefte hebben aan juridisch advies.
Lees meer..

Familierecht
Roelofs & Drubbel Advocaten is gespecialiseerd in de behandeling van familiezaken. Niet alleen uw echtscheiding enboedelscheiding zijn bij ons in goede handen, maar wij kunnen u ook voorlichten t.a.v. door u te betalen of te ontvangenpartneralimentatie of kinderalimentatie of uw rechten inzake een omgangsregeling met uw kind of kinderen.Wij kunnen u op familierechtelijk gebied…
Lees meer..

Huurrecht
Veel mensen huren hun woonruimte of bedrijfsruimte van een professionele verhuurder zoals een woningstichting of van een (niet-professionele) particuliere verhuurder. Huurder en verhuurder sluiten daartoe een overeenkomst, maar afgezien van de bepalingen in het contract zijn ook nog wettelijke verplichtingen op de huurovereenkomst van toepasssing.
Lees meer..

 

Intellectuele eigendom
Onze advocaten kunnen u adviseren en bijstaan in de volgende kwesties:

–  Domeinnamen
–  Handelsnamen
–  Inbreuk op auteursrechten
–  Inbreuk op merkrechten
–  Namaakproducten
–  Nabootsing van een product

Lees meer..

Letselschade
Het leven zit vol risico’s en u kunt ongevraagd betrokken raken bij een verkeersongeluk of een ongeval op de werkvloer. Het is ook mogelijk dat u schade hebt geleden doordat een door u gekocht product onveilig blijkt te zijn. Een arts of medisch specialist kan een fout maken waardoor de patiënt schade kan lijden en levensvreugde kan derven.
Roelofs & Drubbel Advocaten heeft een ruime ervaring met het adviseren en bijstaan van zowel diegene die de schade heeft veroorzaakt en aansprakelijk wordt…
Lees meer..

Overeenkomsten, incasso’s, etc.
Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Een overeenkomst kan betrekking hebben op de koop van een product of de koop van een onroerende zaak. Een overeenkomst kan echter ook betrekking hebben op dienstverlening van bijvoorbeeld een boekhouder, tuinman of aannemer. Het gekochte product of de gekochte onroerende zaak kan gebreken vertonen waardoor het niet aan de verwachtingen van de koper voldoet. De geleverde dienstverlening kan tegenvallen of anderszins niet…
Lees meer..

 

Strafrecht
Onze advocaten kunnen u adviseren en bijstaan in de volgende kwesties:

Als u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgt u te maken met de politie en het Openbaar Ministerie. Als het Openbaar Ministerie besluit om u te vervolgen, zult u een dagvaarding ontvangen met daarin een beschuldiging en een datum en tijdstip dat u bij de rechter dient te verschijnen.
Roelofs & Drubbel Advocaten heeft ruime ervaring met de behandeling van strafzaken. Wij kunnen u op dit terrein o.a. bijstaan in de volgende kwesties…
Lees meer..

 
loading
×