warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Over onze werkwijze

Over onze werkwijze
Nadat u een afspraak hebt gemaakt met één van onze advocaten, komt u naar de vestiging waar u met de betreffende advocaat heeft afgesproken. U vertelt uw advocaat over uw juridische probleem en toont uw advocaat bewijsmateriaal dat uw stellingname zou kunnen ondersteunen. Bewijsmateriaal bestaat meestal uit documenten zoals contracten of brieven. Uw advocaat zal deze documenten bekijken en zal uw juridische mogelijkheden en risico’s inschatten en met u bespreken. Een eerste gesprek van een half uur met één van onze advocaten kost u niets en verplicht u tot niets.

Over de kosten van onze dienstverlening
Een vast onderdeel van het eerste gesprek is het bespreken van de kosten van rechtsbijstand. Particulieren met een laag inkomen komen vaak in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp. De subsidie ter dekking van de kosten van het honorarium van uw advocaat wordt in geval van toekenning betaald door de Raad voor Rechtsbijstand (voor meer informatie, zie de website van de Raad voor Rechtsbijstand). Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp, worden afspraken met u gemaakt t.a.v. de betaling van het honorarium van uw advocaat en andere kosten die uit de behandeling van het geschil kunnen voortvloeien.

Advocatuur is persoonlijke dienstverlening
Als u een opdracht tot juridische dienstverlening heeft gegeven aan één van onze advocaten, dan heeft u een overeenkomst gesloten met deze individuele advocaat. Hij of zij zal uw belangen behartigen en u persoonlijk te woord staan. In geval van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, zal een collega-advocaat als waarnemer functioneren.

loading
×